Izejmateriālu glabāšanas norādījumi

Izejmateriālu glabāšanas norādījumi


Ievērojiet šos drukas kasetņu glabāšanas norādījumus:


Neizņemiet drukas kasetni no tās iepakojuma, ja vien tā nav jāievieto lietošanai.

Lai izvairītos no bojājumiem, nepakļaujiet drukas kasetni gaismas iedarbībai vairāk par dažām minūtēm.

Sk. Vides specifikācijas, lai redzētu darbības un glabāšanas temperatūras diapazonus.

Izejmateriālus glabājiet horizontālā stāvoklī.

Glabājiet tos tumšā, sausā vietā, kas nav pakļauta karstumam un magnētiskiem avotiem.
HP LaserJet P1000 P1500 Izejmateriālu glabāšanas norādījumi