Printera atdalīšanas paliktņa nomaiņa

Printera atdalīšanas paliktņa nomaiņa


Parasta printera lietošana, izmantojot labus apdrukājamos materiālus, veicina nodilšanu. Izmantojot sliktas kvalitātes apdrukājamos materiālus, atdalīšanas paliktnis, iespējams, ir jāmaina biežāk.

Ja ierīce regulāri ievelk vairākas apdrukājamā materiāla lapas uzreiz, ieteicams nomainīt atdalīšanas paliktni.

HP LaserJet P1000 P1500 note Printera atdalīšanas paliktņa nomaiņa PIEZĪME

Pirms nomaināt atdalīšanas paliktni, notīriet ievilcējrulli. Sk. sadaļu Ievilcējruļļa tīrīšana

HP LaserJet P1000 P1500 warning Printera atdalīšanas paliktņa nomaiņa BRĪDINĀJUMS!

Pirms printera atdalīšanas paliktņa nomaiņas atslēdziet ierīci, atvienojot barošanas vadu un ļaujiet ierīcei atdzist.

1.
Atvienojiet ierīci no barošanas kontaktligzdas.
2.
Izņemiet papīru un aizveriet galveno padeves paplāti. Novietojiet ierīci guļus uz tās priekšpuses.
3.
Ierīces apakšdaļā atskrūvējiet abas skrūves, ar kurām ir nostiprināts atdalīšanas paliktnis.

HP LaserJet P1000 P1500 unscrew seperation pad Printera atdalīšanas paliktņa nomaiņa

4.
Izņemiet atdalīšanas paliktni.

HP LaserJet P1000 P1500 rmv separation pad Printera atdalīšanas paliktņa nomaiņa

5.
Ievietojiet jauno atdalīšanas paliktni un pieskrūvējiet to vietā.

HP LaserJet P1000 P1500 screw seperation pad Printera atdalīšanas paliktņa nomaiņa

6.
Pievienojiet ierīci barošanas kontaktligzdai un ieslēdziet to.

HP LaserJet P1000 P1500 connect power Printera atdalīšanas paliktņa nomaiņa

HP LaserJet P1000 P1500 Printera atdalīšanas paliktņa nomaiņa