Materiālu ierobežojumi

Materiālu ierobežojumi


Šajā HP izstrādājumā nav iekļauts dzīvsudrabs.

Šajā HP izstrādājumā nav iekļauta baterija.

HP LaserJet P1000 P1500 Materiālu ierobežojumi