Ozona izdalīšanās

Ozona izdalīšanās


Šis izstrādājums nerada manāmu ozona gāzes (O3) daudzumu.

HP LaserJet P1000 P1500 Ozona izdalīšanās