Papildu informācija

Papildu informācija


Informāciju par šādiem ar vidi saistītiem jautājumiem:


Izstrādājuma vides profila lapa šim un daudziem saistītiem HP izstrādājumiem

HP apņemšanās saudzēt vidi

HP vides aizsardzības pārvaldības sistēma

HP izlietoto izstrādājumu atgriešanas un pārstrādes programma

Materiālu drošības datu lapa

Apmeklējiet www.hp.com/go/environment vai www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

HP LaserJet P1000 P1500 Papildu informācija