Apdrukājamo materiālu problēmu risināšana

Apdrukājamo materiālu problēmu risināšana


Šīs problēmas, kas saistītas ar apdrukājamo materiālu, izraisa drukas kvalitātes samazināšanos, papīra iesprūšanu vai ierīces bojājumus.


Problēma
Iemesls
Risinājums
Slikta drukas kvalitāte vai tonera pielipšana
Papīrs ir pārāk mitrs, pārāk rupjš, pārāk smags, pārāk gluds vai arī ir izmantots bojāts papīrs.
Pamēģiniet izmantot citu papīra veidu, kura gludums ir no 100 līdz 250 pēc Šefīlda un mitruma saturs ir 4 līdz 6%.
Atbirumi, iestrēgšana vai sarullēšanās
Papīrs ir bijis nepareizi glabāts.
Glabājiet papīru guļus mitrumu necaurlaidīgā iepakojumā.
Papīra lapu puses ir atšķirīgas.
Apgrieziet papīru otrādi.
Pārmērīga rullēšanās
Papīrs ir pārāk mitrs, tam ir nepareizs šķiedru virziens vai pārāk īsas šķiedras.
Lietojiet garšķiedru papīru.
Papīra lapu puses ir atšķirīgas.
Apgrieziet papīru otrādi.
Iestrēgšana, ierīces sabojāšana
Papīram ir izgriezumi vai perforācijas.
Nelietojiet papīru ar izgriezumiem vai perforāciju.
Problēmas ar padevi
Papīram ir bojātas malas.
Izmantojiet kvalitatīvu papīru, kas paredzēts lietošanai lāzerprinteros.
Papīra lapu puses ir atšķirīgas.
Apgrieziet papīru otrādi.
Papīrs ir pārāk mitrs, pārāk rupjš, pārāk smags, pārāk gluds, tam ir nepareizs šķiedru virziens vai tā šķiedras ir pārāk īsas, vai arī ir izmantots bojāts papīrs.
Pamēģiniet izmantot citu papīra veidu, kura gludums ir no 100 līdz 250 pēc Šefīlda un mitruma saturs ir 4 līdz 6%.
Lietojiet garšķiedru papīru.
Druka ir sašķiebta (greiza)
Apdrukājamā materiāla vadotnes, iespējams, nav pareizi pielāgotas.
Izņemiet visu padevē palikušo materiālu, nolīdziniet materiāla kaudzīti un ievietojiet to atpakaļ padevē. Pielāgojiet materiāla vadotnes izmantojamā apdrukājamā materiāla platumam un garumam un pamēģiniet izdrukāt vēlreiz.
Vienā paņēmienā tiek padotas vairākas materiāla lapas.
Iespējams, apdrukājamā materiāla paplāte ir pārāk pilna.
Izņemiet no paplātes daļu apdrukājamā materiāla.
Apdrukājamais materiāls, iespējams, ir salocīts, saburzīts vai sabojāts.
Pārliecinieties, vai apdrukājamais materiāls nav saburzīts, salocīts vai sabojāts. Pamēģiniet drukāt vēlreiz vai izmantojiet citu apdrukājamo materiālu.
Ierīce neievelk apdrukājamo materiālu no padeves.
Ierīce, iespējams, ir manuālās padeves režīmā.
Pārbaudiet, vai ierīce nav manuālās padeves režīmā, un drukājiet vēlreiz.
Ievilcējrullis, iespējams, ir netīrs vai sabojāts.
Sazinieties ar HP klientu atbalstu. Sk. Sazinieties ar HP tehnisko atbalstu vai komplektācijā iekļauto atbalsta informācijas lapu.
Papīra garuma pielāgojums galvenajā paplātē ir iestatīts lielāks nekā apdrukājamā materiāla formāts.
Pielāgojiet garumu atbilstoši apdrukājamā materiāla garumam.
HP LaserJet P1000 P1500 Apdrukājamo materiālu problēmu risināšana