Krunkojumi vai burzījumi

Krunkojumi vai burzījumi


HP LaserJet P1000 P1500 dl crease Krunkojumi vai burzījumi

Pārliecinieties, vai apdrukājamais materiāls ir ielikts pareizi. Sk. sadaļu Papīrs un citi apdrukājamie materiāli

Pārbaudiet apdrukājamā materiāla veidu un kvalitāti.

Apgrieziet apdrukājamā materiāla kaudzīti padevē otrādi. Pamēģiniet arī pagriezt materiālu padeves paplātē par 180 °.

Drukājot uz aploksnēm, šo problēmu var radīt gaisa kabatas aplokšņu iekšpusē. Izņemiet aploksni, izlīdziniet to un pamēģiniet drukāt vēlreiz.
HP LaserJet P1000 P1500 Krunkojumi vai burzījumi