Nepareizas formas rakstzīmes

Nepareizas formas rakstzīmes


HP LaserJet P1000 P1500 dl misform Nepareizas formas rakstzīmes

Ja rakstzīmēm ir nepareiza, izdobta forma, apdrukājamais materiāls, iespējams, ir pārāk gluds. Pamēģiniet izmantot citu materiālu. Sk. sadaļu Papīrs un citi apdrukājamie materiāli

Ja rakstzīmēm ir nepareiza viļņota forma, iespējams, ierīce ir jāremontē. Izdrukājiet konfigurācijas lapu. Ja rakstzīmēm ir nepareiza forma, sazinieties ar HP pilnvarotu izplatītāju vai servisa pārstāvi. Sk. sadaļu Sazinieties ar HP tehnisko atbalstu
HP LaserJet P1000 P1500 Nepareizas formas rakstzīmes