Šķība izdruka

Šķība izdruka


HP LaserJet P1000 P1500 dl skew Šķība izdruka

Pārliecinieties, vai apdrukājamais materiāls ir ielikts pareizi un materiāla vadotnes nav pārāk ciešas vai pārāk vaļīgas.

Izdruku uztvērējs, iespējams, ir pārāk pilns.

Pārbaudiet apdrukājamā materiāla veidu un kvalitāti.
HP LaserJet P1000 P1500 Šķība izdruka