Iestrēguša papīra izņemšana

Iestrēguša papīra izņemšana


Dažreiz drukas uzdevuma veikšanas laikā apdrukājamais materiāls iestrēgst. Par to informē vadības paneļa indikatori.

Daži no iemesliem, kāpēc papīrs iestrēgst, ir:


Padeves paplātes ir nepareizi ievietotas vai tās ir pārāk pilnas.
HP LaserJet P1000 P1500 note Iestrēguša papīra izņemšana PIEZĪME

Pievienojot jaunu apdrukājamo materiālu, vienmēr izņemiet visu padevē palikušo materiālu un nolīdziniet materiāla kaudzīti. Tas palīdz izvairīties no vairāku lapu vienlaicīgas paņemšanas un samazina apdrukājamo papīru iestrēgšanas gadījumus.


Apdrukājamais materiāls neatbilst HP specifikācijām.

Iespējams, ka jātīra ierīce, lai attīrītu papīra ceļu no papīra putekļiem un citām daļiņām.

Pēc papīra iestrēgšanas ierīcē var palikt izbiris toneris. Šis toneris iztīrās pēc dažu lapu izdrukāšanas.

HP LaserJet P1000 P1500 caution Iestrēguša papīra izņemšana UZMANĪBU!

Ja toneris nokļūst uz drēbēm, mazgājiet drēbes aukstā ūdenī. Karsts ūdens padara tonera traipu grūti iztīrāmu.

Šī nodaļa sniedz informāciju par šādām tēmām:

HP LaserJet P1000 P1500 Iestrēguša papīra izņemšana