Iestrēgušas lapas izņemšana

Iestrēgušas lapas izņemšana


HP LaserJet P1000 P1500 caution Iestrēgušas lapas izņemšana UZMANĪBU!

Iestrēgstot papīram, uz lappuses var izbirt toneris. Ja toneris nokļūst uz drēbēm, mazgājiet drēbes aukstā ūdenī. Karsts ūdens padara tonera traipu grūti iztīrāmu.

Lai izņemtu iestrēgušu materiālu no drukas kasetnes vietas
HP LaserJet P1000 P1500 caution Iestrēgušas lapas izņemšana UZMANĪBU!

Iestrēgušā materiāla izņemšanai nelietojiet asus priekšmetus, tādus kā pincetes vai asknaibles. Garantija nesedz šo priekšmetu radītos bojājumus.

1.
Atveriet drukas kasetnes vāku un no ierīces izņemiet drukas kasetni.

HP LaserJet P1000 P1500 remove cartridge Iestrēgušas lapas izņemšana

HP LaserJet P1000 P1500 caution Iestrēgušas lapas izņemšana UZMANĪBU!

Lai nesabojātu drukas kasetni, pēc iespējas nepakļaujiet to tiešas gaismas iedarbībai.

2.
Ar abām rokām satveriet apdrukājamā materiāla redzamāko malu (ja iespējams – tā vidusdaļu) un uzmanīgi izvelciet materiālu no ierīces.

HP LaserJet P1000 P1500 remove jam1 Iestrēgušas lapas izņemšana

3.
Ielieciet atpakaļ drukas kasetni un aizveriet drukas kasetnes vāku.

HP LaserJet P1000 P1500 replace cartridge Iestrēgušas lapas izņemšana

HP LaserJet P1000 P1500 note Iestrēgušas lapas izņemšana PIEZĪME

Pievienojot jaunu apdrukājamo materiālu, izņemiet visu padeves paplātē palikušo materiālu un nolīdziniet visu kaudzīti.

HP LaserJet P1000 P1500 Iestrēgušas lapas izņemšana