Izkropļots, nepareizs vai nepilnīgs teksts

Izkropļots, nepareizs vai nepilnīgs tekstsIespējams, programmatūras instalēšanas laikā tika izvēlēts nepareizs printera draiveris. Pārliecinieties, vai sadaļā Properties (Rekvizīti) ir atlasīts pareizais printera draiveris.

Ja no kāda faila tiek drukāts sakropļots teksts, iespējams, problēmas ir saistītas tieši ar šo failu. Ja kāda lietojumprogramma drukā sakropļotu tekstu, iespējams, problēma ir saistīta tieši ar šo lietojumprogrammu. Pārliecinieties, vai ir izvēlēts atbilstošais printera draiveris.

Ir iespējamas problēmas ar lietojumprogrammu. Mēģiniet drukāt no citas lietojumprogrammas.

USB kabelis, iespējams, ir vaļīgs vai bojāts.

Atvienojiet kabeli un pievienojiet atpakaļ tā abus galus.

Pamēģiniet izdrukāt uzdevumu, par kuru esat pārliecināts, ka tas tiek izdrukāts pareizi.

Ja iespējams, pievienojiet kabeli un ierīci citam datoram un pamēģiniet izdrukāt uzdevumu, par kuru esat pārliecināts, ka tas tiek izdrukāts pareizi.

Pamēģiniet izmantot jaunu USB 2.0 kabeli, kas ir ne vairāk kā 3 m garš.

Izslēdziet ierīci un datoru. Atvienojiet USB kabeli un pārbaudiet abus tā galus, vai tie nav bojāti. Pievienojiet atpakaļ USB kabeli, pārliecinoties, vai savienojums ir stingrs. Pārliecinieties, vai ierīce ir tieši savienota ar datoru. Noņemiet visus pārslēdzējus, dublēšanas ierīces, drošības atslēgas vai jebkuras citas ierīces, kas ir pievienotas starp datora USB portu un ierīci. Dažreiz šādas ierīces traucē sakarus starp datoru un ierīci. Restartējiet ierīci un datoru.
HP LaserJet P1000 P1500 Izkropļots, nepareizs vai nepilnīgs teksts