Izplatītākās Macintosh sistēmas problēmas

Izplatītākās Macintosh sistēmas problēmas


Problēmas ar Mac OS X

Printera draiveris nav atrodams ne programmā Print Center (Drukas centrs), ne Printer Setup Utility (Printera uzstādīšanas utilīta).
Iemesls
Risinājums
Printera programmatūra, iespējams, nav instalēta vai ir instalēta nepareizi.
Pārliecinieties, vai PM un PE spraudņi atrodas šajā cietā diska mapē: Library/Printers/hp/laserjet/<product_name>. Ja nepieciešams, veiciet instalāciju atkārtoti. Norādījumus sk. rokasgrāmatā Sagatavošanās darbam.

Ierīces nosaukums, IP adrese, Rendezvous vai Bonjour resursdatora nosaukums neatrodas printeru sarakstā ne programmā Print Center (Drukas centrs), ne Printer Setup Utility (Printera uzstādīšanas utilīta).
Iemesls
Risinājums
Iespējams, ierīce nav gatava.
Pārliecinieties, vai kabeļi ir pievienoti pareizi, vai ierīce ir ieslēgta un deg gatavības indikators. Ja pieslēgums ir izveidots, izmantojot USB vai Ethernet mezglu, mēģiniet printeri pieslēgt datoram tieši vai izmantojot citu portu.
Iespējams, ir atlasīts nepareizais pieslēguma veids.
Pārliecinieties, vai ir atlasīts USB, IP drukāšana, Rendezvous vai Bonjour, atkarībā no ierīces pieslēguma datoram.
Tiek izmantots nepareizs ierīces nosaukums, IP adrese, Rendezvous vai Bonjour resursdatora vārds.
Izdrukājiet konfigurācijas lapu, lai pārbaudītu ierīces nosaukumu, IP adresi, Rendezvous vai Bonjour resursdatora nosaukumu. Pārliecinieties, vai konfigurācijas lapā redzamais ierīces nosaukums, IP adrese, Rendezvous vai Bonjour resursdatora nosaukums ir vienāds ar programmā Print Center (Drukas centrs) vai Print Setup Utility (Printera uzstādīšanas utilīta) redzamo ierīces nosaukumu, IP adresi, Rendezvous vai Bonjour resursdatora nosaukumu.
Interfeisa kabelis var būt bojāts vai nekvalitatīvs.
Nomainiet interfeisa kabeli. Pārliecinieties, vai izmantojat kvalitatīvu kabeli.

Printera draiveris automātiski neuzstāda programmā Print Center (Drukas centrs) vai Print Setup Utility (Printera uzstādīšanas utilīta) atlasīto ierīci.
Iemesls
Risinājums
Iespējams, ierīce nav gatava.
Pārliecinieties, vai kabeļi ir pievienoti pareizi, vai ierīce ir ieslēgta un deg gatavības indikators. Ja pieslēgums ir izveidots, izmantojot USB vai Ethernet mezglu, mēģiniet printeri pieslēgt datoram tieši vai izmantojot citu portu.
Printera programmatūra, iespējams, nav instalēta vai ir instalēta nepareizi.
Pārliecinieties, vai printera PPD atrodas šajā cietā diska mapē: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<val>.lproj, kur <val> ir lietotās valodas divu burtu kods. Ja nepieciešams, veiciet instalāciju atkārtoti. Norādījumus sk. rokasgrāmatā Sagatavošanās darbam.
PostScript printera apraksta (PPD) fails ir bojāts.
Izdzēsiet printera PPD failu, kas atrodas šajā cietā diska mapē: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<val>.lproj, kur <val> ir lietotās valodas divu burtu kods. Pārinstalējiet programmatūru. Norādījumus sk. rokasgrāmatā Sagatavošanās darbam.
Iespējams, ierīce nav gatava.
Pārliecinieties, vai kabeļi ir pievienoti pareizi, ierīce ir ieslēgta un deg gatavības indikators. Ja pieslēgums ir izveidots, izmantojot USB vai Ethernet mezglu, mēģiniet printeri pieslēgt datoram tieši vai izmantojot citu portu.
Interfeisa kabelis var būt bojāts vai nekvalitatīvs.
Nomainiet interfeisa kabeli. Pārliecinieties, vai izmantojat kvalitatīvu kabeli.

Drukas darbs netika nosūtīts uz izvēlēto ierīci.
Iemesls
Risinājums
Drukas uzdevumu rinda, iespējams, ir pārtraukta.
Pārstartējiet drukas uzdevumu rindu. Atveriet print monitor (Drukas pārraugs) un atlasiet Start Jobs (Sākt darbus).
Tiek izmantots nepareizs ierīces nosaukums vai IP adrese. Drukas uzdevumu saņēma cita ierīce ar tādu pašu vai līdzīgu nosaukumu, IP adresi, Rendezvous vai Bonjour resursdatora nosaukumu.
Izdrukājiet konfigurācijas lapu, lai pārbaudītu ierīces nosaukumu, IP adresi, Rendezvous vai Bonjour resursdatora nosaukumu. Pārliecinieties, vai konfigurācijas lapā redzamais ierīces nosaukums, IP adrese, Rendezvous vai Bonjour resursdatora nosaukums ir vienāds ar programmā Print Center (Drukas centrs) vai Print Setup Utility (Printera uzstādīšanas utilīta) redzamo ierīces nosaukumu, IP adresi, Rendezvous vai Bonjour resursdatora nosaukumu.

Nevar drukāt no trešās puses USB kartes.
Iemesls
Risinājums
Šī kļūda rodas, ja nav instalēta programmatūra USB printeriem.
Pievienojot trešās puses USB karti, iespējams, ir nepieciešama Apple programmatūra USB Adapter Card Support. Visjaunākā šīs programmatūras versija ir pieejama Apple Web vietā.

Ja ierīce ir pievienota ar USB kabeli, pēc tam, kad ir atlasīts tās draiveris, ierīce nav redzama programmā Print Center (Drukas centrs) vai Print Setup Utility (Printera uzstādīšanas utilīta).
Iemesls
Risinājums
Šo problēmu izraisa vai nu programmatūra, vai aparatūra.
Programmatūras problēmu novēršana

Pārbaudiet, vai jūsu Macintosh atbalsta USB.

Pārliecinieties, vai jūsu Macintosh operētājsistēma ir Mac OS X V10.2 vai jaunāka.

Pārliecinieties, vai operētājsistēmā Macintosh ir pareizā Apple USB programmatūra.
Aparatūras problēmu novēršana

Pārbaudiet, vai ierīce ir ieslēgta.

Pārliecinieties, vai USB kabelis ir pareizi pievienots.

Pārbaudiet, vai tiek izmantots atbilstošs USB kabelis.

Nodrošiniet, ka strāvas ķēdei nav pieslēgts pārāk daudz USB ierīču. Atvienojiet visas ierīces no ķēdes un pievienojiet kabeli tieši pie resursdatora USB porta.

Pārbaudiet, vai ķēdē nav saslēgti virknē vairāk kā divi USB mezgli, kas nav pievienoti strāvai. Atvienojiet visas ierīces no ķēdes un pievienojiet kabeli tieši pie resursdatora USB porta.
HP LaserJet P1000 P1500 note Izplatītākās Macintosh sistēmas problēmas PIEZĪME

iMac tastatūra ir USB mezgls, kas nav pievienots strāvai.

HP LaserJet P1000 P1500 Izplatītākās Macintosh sistēmas problēmas