2. solis: vai gatavības indikators deg?

2. solis: vai gatavības indikators deg?


Pārliecinieties, vai gatavības indikators (1) vadības panelī ir iedegts.

HP LaserJet P1000 P1500 control panel6 2. solis: vai gatavības indikators deg?

Pārejiet uz 3. solis: vai varat izdrukāt konfigurācijas lapu?
Ja vadības paneļa indikatori neizskatās kā augšējā attēlā, sk. Statusa indikatori
Ja nespējat atrisināt problēmu, Sazinieties ar HP tehnisko atbalstu
HP LaserJet P1000 P1500 2. solis: vai gatavības indikators deg?