3. solis: vai varat izdrukāt konfigurācijas lapu?

3. solis: vai varat izdrukāt konfigurācijas lapu?


Lai izdrukātu konfigurācijas lapu, rīkojieties šādi:


Kad ir iedegts gatavības indikators un neviens cits uzdevums netiek drukāts, nospiediet pogu Go (Aiziet!) (tikai HP LaserJet P1500 sērija).

Atlasiet to zīmnes Services (Pakalpojumi) sadaļas Printer Preferences (Printera preferences) nolaižamajā sarakstā Print Information Pages (Drukāt informācijas lapu).

Ja tiek izdrukāta konfigurācijas lapa, dodieties uz 4. solis: vai drukas kvalitāte ir pieņemama?
Ja papīrs netiek izvadīts, sk. Apdrukājamo materiālu problēmu risināšana
Ja nespējat atrisināt problēmu, Sazinieties ar HP tehnisko atbalstu
HP LaserJet P1000 P1500 3. solis: vai varat izdrukāt konfigurācijas lapu?