Statusa indikatori

Statusa indikatori


HP LaserJet P1000 P1500 control panel7 Statusa indikatori

Statusa indikatoru apzīmējumi
HP LaserJet P1000 P1500 dl light off Statusa indikatori
Simbols, kas apzīmē izslēgtu indikatoru
HP LaserJet P1000 P1500 dl light on Statusa indikatori
Simbols, kas apzīmē ieslēgtu indikatoru
HP LaserJet P1000 P1500 dl light blinking Statusa indikatori
Simbols, ar kuru tiek apzīmēts mirgojošs indikators


Vadības paneļa indikatoru informācija
HP LaserJet P1000 sērija indikatoru stāvoklis
HP LaserJet P1500 sērija indikatoru stāvoklis
Ierīces stāvoklis
Darbība
HP LaserJet P1000 P1500 ready1 Statusa indikatori
HP LaserJet P1000 P1500 ready2 Statusa indikatori
Gatavs
Ierīce ir gatava darbam, bet nedrukā.
Lai izdrukātu konfigurācijas lapu, nospiediet un atlaidiet pogu Go (Aiziet!) (tikai HP LaserJet P1500 tīkla modeļi).
HP LaserJet P1000 P1500 processing1 Statusa indikatori
HP LaserJet P1000 P1500 processing2 Statusa indikatori
Datu apstrāde
Ierīce apstrādā vai saņem datus.
Lai atceltu pašreizējo drukas uzdevumu, nospiediet pogu Cancel (Atcelt!) (tikai HP LaserJet P1006/P1009/P1500 sērija).
HP LaserJet P1000 P1500 continual error1 Statusa indikatori
HP LaserJet P1000 P1500 continual error2 Statusa indikatori
Manuālā padeve vai Nekritiska kļūda
Šis stāvoklis iestājas šādos gadījumos:

Manuālā padeve

Vispārēja nekritiska kļūda
Lai atceltu kļūdas paziņojumu un izdrukātu pieejamo informāciju, nospiediet pogu Go (Aiziet!) (tikai HP LaserJet P1500 sērija).
Ja atcelšana ir sekmīga, ierīce pāriet uz datu saņemšanas režīmu un pabeidz darbu.
Ja atcelšana ir nesekmīga, ierīce atgriežas nekritiskās kļūdas stāvoklī. Izņemiet visus apdrukājamos materiālus no materiālu ceļa un atkārtoti pieslēdziet ierīci strāvai.
HP LaserJet P1000 P1500 jam1 Statusa indikatori
HP LaserJet P1000 P1500 jam2 Statusa indikatori
Brīdinājums
HP LaserJet P1000 sērija:

Drukas kasetnes vāks ir atvērts

Iesprūdis papīrs

Nav ievietota kasetne

Beidzies papīrs
HP LaserJet P1500 sērija:

Drukas kasetnes vāks ir atvērts

Iesprūdis papīrs

Beidzies papīrs
Aizveriet drukas kasetnes vāku, izņemiet iestrēgušo papīru, ievietojiet kasetni vai ielieciet papīru.
HP LaserJet P1000 P1500 fatal1 Statusa indikatori
HP LaserJet P1000 P1500 fatal2 Statusa indikatori
Fatāla kļūda
Ierīce ir konstatējusi kļūdu, kas nav atceļama.

Izslēdziet ierīci, pagaidiet 10 sekundes un ieslēdziet to atkal.

Ja nespējat atrisināt problēmu, sk. HP klientu atbalsts
 
HP LaserJet P1000 P1500 toner low2 Statusa indikatori
Tonera ir maz
Indikatori Go (Aiziet!), Ready (Gatavs) un Attention (Brīdinājums) darbojas neatkarīgi no tonera daudzuma (tikai HP LaserJet P1500 sērija).
Pasūtiet jaunu drukas kasetni un izmantojiet to. Sk. sadaļu Izejmateriālu un piederumu pasūtīšana
 
HP LaserJet P1000 P1500 toner missing2 Statusa indikatori
Tonera nav
Drukas kasetne ir izņemta no ierīces (tikai HP LaserJet P1500 sērija).
Ielieciet drukas kasetni atpakaļ ierīcē.
HP LaserJet P1000 P1500 Statusa indikatori