Tīkla uzstādīšanas problēmu risināšana

Tīkla uzstādīšanas problēmu risināšana


Ja dators nevar atrast tīklam pieslēgtu ierīci, rīkojieties šādi:

1.
Pārbaudiet, vai kabeļi ir pareizi pievienoti. Pārbaudiet visus šos savienojumus:

Strāvas kabeļus;

Kabeļus starp printeri un centrmezglu vai pārslēgu;

Kabeļus starp centrmezglu vai pārslēgu un datoru;

Kabeļus uz modemu vai interneta pieslēgumu un no tā, ja tādi ir.
2.
Pārliecinieties, vai datora tīkla savienojumi strādā pareizi (tikai operētājsistēmā Windows):

Windows darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz My Network Places (Manas tīkla vietas) vai Network Neighborhood (Tīkla apkaime).

Noklikšķiniet uz saites Entire Network (Viss tīkls).

Noklikšķiniet uz saites Entire Contents (Viss saturs).

Veiciet dubultklikšķi uz kādas no tīkla ikonām un pārliecinieties, vai visas ierīces tiek parādītas.
3.
Pārliecinieties, vai tīkla savienojums ir aktīvs:

Pārbaudiet tīkla indikatoru uz tīkla (RJ-45) savienotāja ierīces aizmugurē.

Ja kāds no indikatoriem deg, ierīce ir savienota ar tīklu.

Ja abi tīkla indikatori nedeg, pārbaudiet kabeļa savienojumu starp ierīci un vārteju, pārslēgu vai centrmezglu, lai pārliecinātos, vai savienojumi ir droši.

Ja savienojumi ir droši, izslēdziet strāvas padevi ierīcei uz vismaz 10 sekundēm un pēc tam to atkal atjaunojiet.
4.
Izdrukājiet tīkla konfigurācijas lapu. Sk. sadaļu Konfigurācijas lapa

Tīkla konfigurācijas lapā pārbaudiet, vai ierīcei ir piešķirta no nulles atšķirīga IP adrese.

Ja tīkla konfigurācijas lapā nav spēkā esošas no nulles atšķirīgas IP adreses, atjaunojiet HP iekšējā tīkla porta rūpnīcas standarta iestatījumus, vienlaicīgi nospiežot pogas Go (Aiziet!) un Cancel (Atcelt).

Pēc tam, kad indikatori Go (Aiziet!), Ready (Gatavs) un Attention (Brīdinājums) beidz secīgi degt viens pēc otra, ierīce atgriežas gatavības stāvoklī un atiestatīšana ir pabeigta.


Divas minūtes pēc tam, kad ierīce ir gatava darbam, izdrukājiet tīkla konfigurācijas lapu vēlreiz un pārbaudiet, vai ierīcei ir piešķirta derīga IP adrese.

Ja IP adresē joprojām ir tikai nulles, sazinieties ar HP atbalsta darbiniekiem. Sk. sadaļu HP klientu atbalsts
HP LaserJet P1000 P1500 Tīkla uzstādīšanas problēmu risināšana