HP LaserJet P1000 sērija

HP LaserJet P1000 sērija


HP LaserJet P1000 sērija vadības panelis sastāv no diviem gaismas indikatoriem un vienas pogas.

HP LaserJet P1000 P1500 note HP LaserJet P1000 sērija PIEZĪME

Indikatoru signālu aprakstu skatiet Statusa indikatori

HP LaserJet P1000 sērija vadības panelis (parādīts HP LaserJet P1006/P1009)

HP LaserJet P1000 P1500 control panel1 HP LaserJet P1000 sērija

1
Brīdinājuma indikators: norāda, ka drukas kasetnes vāks ir atvērts, beidzies toneris vai ir citas kļūdas.
2
Gatavības indikators: iedegas, kad ierīce ir gatava drukāšanai. Kad ierīce apstrādā datus, gatavības indikators mirgo.
3
Poga Cancel (Atcelt): nospiediet pogu Cancel (Atcelt) (tikai HP LaserJet P1006/P1009), lai atceltu drukas darbu, kas pašlaik tiek drukāts.
HP LaserJet P1000 P1500 HP LaserJet P1000 sērija