Bilaga C Specifikationer för enheten

Specifikationer för enhetenFysiska specifikationer1
Specifikation
HP LaserJet P1000-serien
HP LaserJet P1500-serien
Enhetsvikt (utan kassett)
4,7 kg
5,4 kg
Enhetsvikt, inklusive kassett
5,2 kg
5,9 kg
Enhetshöjd
195 mm
225 mm
Enhetsdjup, med stängt pappersfack
238 mm
245 mm
Enhetsdjup, med pappersfack utökat för papper av Letter-format
344 mm
355 mm
Enhetsdjup, med pappersfack utökat för A4-papper
353 mm
355 mm
Enhetsdjup, med pappersfack helt utökat för papper av legal-format
411 mm
413 mm
Enhetsbredd
349 mm
379 mm

1 Värdena baseras på preliminära data. Aktuell information finns i http://www.hp.com/support/ljp1000 eller http://www.hp.com/support/ljp1500.

HP LaserJet P1000 P1500 warning Bilaga C Specifikationer för enheten VARNING:

Nätströmmen baseras på det land/region där enheten säljs. Frekvensomvandla ej spänningen i nätet. Det kan skada enheten och göra garantin ogiltig.


Elspecifikationer1
Artikel
110-voltsmodeller
220-voltsmodeller
Energikrav
110-127 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
220-240 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
Aktuell värdering för HP LaserJet P1000-serien
4,9 amp
2,9 amp
Aktuell värdering för HP LaserJet P1500-serien
4,9 amp
2,9 amp

1 Värdena baseras på preliminära data. Aktuell information finns i http://www.hp.com/support/ljp1000 eller http://www.hp.com/support/ljp1500.


Strömförbrukning (medeltal, i Watt)1
Produktmodell
Skriva ut2
Redo2
Energisparläge
Av
HP LaserJet P1000-serien
285 watt
4 watt
4 watt
0,8 watt
HP LaserJet P1500-serien
380 watt
5 watt
5 watt
0,8 watt

1 Värdena baseras på preliminära data. Aktuell information finns i http://www.hp.com/support/ljp1000 eller http://www.hp.com/support/ljp1500.

2 Den ström som rapporteras är de högsta uppmätta värdena för monokrom utskrift med all standardspänning.

3 Återställningstid från energisparläge till start av utskrift: < 8 sekunder

4 Maximal värmeavledning för alla modeller i startläge = 62 BTU/timme

Akustiskt utsläpp1
Ljudstyrka för HP LaserJet P1000-serien
Per ISO 92961
Skriva ut (14 PPM)2
Redo
LWAd = 6,29 bel (A) [62,9 dB (A)]
Ohörbart
Ljudstyrka för HP LaserJet P1500-serien
Per ISO 92961
Skriva ut (22 PPM)3
Redo
LWAd = 6,3 belov (A) [63 dB (A)]
Ohörbart
Ljudtrycksnivå (SPL) från åskådarposition för HP LaserJet P1000-serien
Per ISO 92961
Skriva ut (14 PPM)2
Redo
LpAm = 50 dB(A)
Ohörbart
Ljudtrycksnivå (SPL) från åskådarposition för HP LaserJet P1500-serien
Per ISO 9296
Skriva ut (22 PPM)3
Redo
LpAm = 50 dB(A)
Ohörbart

1 Värdena baseras på preliminära data. Aktuell information finns i http://www.hp.com/support/ljp1000 eller http://www.hp.com/support/ljp1500.

2 Konfiguration som testats: HP LaserJet P1000-serien, kontinuerlig svartvit utskrift på A4-papper med14 PPM.

3 Konfiguration som testats: HP LaserJet P1500-serien, kontinuerlig svartvit utskrift på A4-papper med 22 PPM.


Miljöspecifikationer
 
Rekommenderad1
Drift av1
Förvaring1
Temperatur
17,5° C till 25° C
10° C till 32,5° C
0° C till 40° C
Relativ fuktighet
30 % till 70 % (ingen kondensation)
10 % till 90 % (ingen kondensation)
10 % till 90 % (ingen kondensation)

1 Värdena baseras på preliminära data. Aktuell information finns i http://www.hp.com/support/ljp1000 eller http://www.hp.com/support/ljp1500.

HP LaserJet P1000 P1500 Bilaga C Specifikationer för enheten