Byta skrivarens mellanlägg

Byta skrivarens mellanlägg


Normal användning med bra material orsakar slitage. Om du använder dåligt material kan du behöva byta ut mellanlägget oftare.

Om det händer ofta att flera ark matas ut i taget vid utskrift, kan du behöva byta mellanlägget.

HP LaserJet P1000 P1500 note Byta skrivarens mellanlägg OBS!

Innan du byter mellanlägg bör du rengöra inmatningsvalsen. Mer information finns i Rengör inmatningsvalsen.

HP LaserJet P1000 P1500 warning Byta skrivarens mellanlägg VARNING:

Innan du byter skrivarens mellanlägg ska du stänga av den genom att dra ur nätsladden och sedan vänta tills den har svalnat.

1.
Koppla från enheten från vägguttaget.
2.
Ta bort papper och stäng huvudinmatningsfacket. Placera enheten på framsidan.
3.
Längst ned på enheten skruvar du loss de två skruvarna som håller mellanlägget på plats.

HP LaserJet P1000 P1500 unscrew seperation pad Byta skrivarens mellanlägg

4.
Ta bort mellanlägget.

HP LaserJet P1000 P1500 rmv separation pad Byta skrivarens mellanlägg

5.
Sätt i det nya mellanlägget och skruva det på plats.

HP LaserJet P1000 P1500 screw seperation pad Byta skrivarens mellanlägg

6.
Anslut enheten till vägguttaget och slå sedan på enheten.

HP LaserJet P1000 P1500 connect power Byta skrivarens mellanlägg

HP LaserJet P1000 P1500 Byta skrivarens mellanlägg