HP:s webbplats om produktbedrägerier

HP:s webbplats om produktbedrägerier


Besök HP:s webbplats om produktbedrägerier på http://www.hp.com/go/anticounterfeit om statusmätarna för förbrukningsmaterial anger att tonerkassetten inte är från HP, trots att du trodde att den var det.

HP LaserJet P1000 P1500 HP:s webbplats om produktbedrägerier