Omfördela toner

Omfördela toner


Om bleka eller ljusa partier förekommer på den utskrivna sidan kan du tillfälligt förbättra utskriftskvaliteten genom att omfördela tonern.

1.
Ta bort tonerkassetten från skrivaren.
2.
Skaka kassetten försiktigt från sida till sida för att omfördela tonern.
HP LaserJet P1000 P1500 caution Omfördela toner VIKTIGT:

Om du får toner på kläderna torkar du bort den med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.

3.
Sätt tillbaka tonerkassetten i skrivaren och stäng tonerluckan. Om utskriften fortfarande är ljus eller oacceptabel måste du sätta i en ny tonerkassett.
HP LaserJet P1000 P1500 Omfördela toner