Inbäddad webbserver (endast HP LaserJet P1500-nätverksmodeller)

Inbäddad webbserver (endast HP LaserJet P1500-nätverksmodeller)


Använd den inbäddade webbservern (EWS) för att visa status för enheten och nätverket och hantera utskriftsfunktioner från din dator.


Visa uppgifter om enheten

Fastställa hur länge förbrukningsmaterialen räcker och beställa nya

Visa och ändra standardinställningarna för enhetens konfiguration

Visa och ändra nätverkskonfigurationen

Du behöver inte installera någon programvara på datorn. Du behöver bara använda en av följande webbläsare.


Internet Explorer 6.0 (och senare)

Netscape Navigator 7.0 (och senare)

Firefox 1.0 (och senare)

Mozilla 1.6 (och senare)

Opera 7.0 (och senare)

Safari 1.2 (och senare)

Konqueror 3.2 (och senare)

Den inbäddade webbservern är endast tillgänglig om enheten är ansluten till ett TCP/IP-baserat nätverk. Den inbäddade webbservern stöder inte IPX-baserade skrivaranslutningar eller direkta USB-anslutningar.

HP LaserJet P1000 P1500 note Inbäddad webbserver (endast HP LaserJet P1500 nätverksmodeller) OBS!

Det krävs ingen Internetåtkomst för att öppna och använda den inbäddade webbservern. Om du däremot klickar på en länk på någon av sidorna måste du ha Internetåtkomst för att kunna gå till länkens plats.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP LaserJet P1000 P1500 Inbäddad webbserver (endast HP LaserJet P1500-nätverksmodeller)