Fliken Information

Fliken Information


Fliken Information består av följande sidor:


Enhetsstatus visar enhetens status och återstående mängd förbrukningsartiklar.

Enhetskonfiguration visar den information som också återfinns på konfigurationssidan.

Status för förbrukningsartiklar visar status och artikelnummer för varje HP-förbrukningsartikel. Du beställer nytt material genom att klicka på Beställa material i fönstrets övre högra sida.

Nätverkssummering visar den information som finns på sidan med nätverkssummering.
HP LaserJet P1000 P1500 Fliken Information