Gör rent området runt tonerkassetten

Gör rent området runt tonerkassetten


Området runt tonerkassetten behöver inte rengöras ofta. Men om du rengör området kan det förbättra kvaliteten på utskrifterna.

HP LaserJet P1000 P1500 warning Gör rent området runt tonerkassetten VARNING:

Innan du gör rent enheten ska du stänga av den genom att dra ur nätsladden och sedan vänta tills den har svalnat.

1.
Dra ut nätsladden från enheten. Öppna luckan till tonerkassetten och ta ut tonerkassetten.

HP LaserJet P1000 P1500 remove cartridge Gör rent området runt tonerkassetten

HP LaserJet P1000 P1500 caution Gör rent området runt tonerkassetten VIKTIGT:

Rör inte den svarta gummiklädda överföringsvalsen inuti enheten. Om du gör det kan enheten skadas.

HP LaserJet P1000 P1500 caution Gör rent området runt tonerkassetten VIKTIGT:

Tonerkassetten kan skadas om den utsätts för ljus. Täck över den med ett papper.

2.
Använd en torr och luddfri trasa för att torka bort eventuella ansamlingar längs utmatningsbanan och i utrymmet för tonerkassetten.

HP LaserJet P1000 P1500 clean media path Gör rent området runt tonerkassetten

3.
Sätt tillbaka tonerkassetten och stäng luckan till tonerkassetten.

HP LaserJet P1000 P1500 replace cartridge Gör rent området runt tonerkassetten

4.
Anslut nätsladden till enheten.

HP LaserJet P1000 P1500 connect power Gör rent området runt tonerkassetten

HP LaserJet P1000 P1500 Gör rent området runt tonerkassetten