Rengöra enhetens pappersbana

Rengöra enhetens pappersbana


Om tonerfläckar eller prickar uppkommer på utskrifterna ska du rengöra pappersbanan. I denna procedur används en OH-film för att avlägsna damm och toner från pappersbanan. Använd inte bond-papper eller grovt papper.

HP LaserJet P1000 P1500 dl specks Rengöra enhetens pappersbana

HP LaserJet P1000 P1500 note Rengöra enhetens pappersbana OBS!

För bästa resultat ska du använda ett ark med OH-film. Om du inte har någon OH-film kan du använda kopiepapper (70 till 90 g/m2) som har en slät yta.

1.
Kontrollera att enheten är i läget Redo.
2.
Lägg i materialet i inmatningsfacket.
3.
Skriv ut rengöringssida. Öppna Egenskaperna för skrivaren (eller Utskriftsinställningar i Windows 2000 och XP).
HP LaserJet P1000 P1500 note Rengöra enhetens pappersbana OBS!

Rengöringen tar ca 2 minuter. Rengöringssidan stannar med jämna mellanrum under rengöringsproceduren. Stäng inte av enheten förrän rengöringsproceduren är klar. Du kan behöva upprepa rengöringsproceduren flera gånger för att enheten ska bli ordentligt ren.

HP LaserJet P1000 P1500 Rengöra enhetens pappersbana