Förstå materialanvändning

Förstå materialanvändning


Produkten kan använda många olika papper och annat utskriftsmaterial enligt riktlinjerna i denna användarhandbok. Material som inte uppfyller kraven i dessa riktlinjer kan orsaka följande problem:


Dålig utskriftskvalitet

Ökad frekvens av materialtrassel

Onormalt slitage av enheten som kräver reparation

Du får bäst resultat om du endast använder papper och utskriftsmaterial från HP. Hewlett-Packard Company kan inte rekommendera användning av andra märken. HP kan varken påverka eller kontrollera deras kvalitet, eftersom de inte är HP-produkter.

Det är möjligt att materialet uppfyller alla kraven i riktlinjerna i användarhandboken men ändå inte ger tillfredsställande utskriftsresultat. Det kan bero på felaktig hantering, oacceptabla nivåer av temperatur och fuktighet eller andra variabler som Hewlett-Packard inte kan kontrollera.

Du bör testa materialet och kontrollera att det uppfyller kraven som fastställts i denna användarhandbok och i HP LaserJet printer family media guide (Utskriftsmaterialguiden för HP LaserJet) innan du köper större kvantiteter. Du kan ladda ner riktlinjerna från http://www.hp.com/support/ljpaperguide/ eller läsa under HP:s kundtjänst där det finns mer information om hur du beställer riktlinjerna.

HP LaserJet P1000 P1500 caution Förstå materialanvändning VIKTIGT:

Om du använder material som inte uppfyller kraven i Hewlett-Packards specifikationer kan det uppstå enhetsfel som kräver reparation. Denna reparation täcks inte av garantin eller serviceavtalet med Hewlett-Packard.

HP LaserJet P1000 P1500 Förstå materialanvändning