Brevpapper eller förtryckta formulär

Brevpapper eller förtryckta formulärUndvik upphöjt och präglat brevhuvud.

Använd endast bläck som inte är lättantändligt och som inte skadar skrivarvalsarna.
HP LaserJet P1000 P1500 Brevpapper eller förtryckta formulär