Etiketter

Etiketter


Tänk på kvaliteten för alla komponenter när du väljer etiketter:


Använd bara etiketter som inte har frilagda ytor på stödarket.

Etiketterna måste ligga plant.

Använd inte etiketter som är skrynkliga, har bubblor eller är skadade.

Använd endast fulla ark med etiketter. Med den här enheten kan du inte skriva ut delar av etikettark.

Instruktioner för hur du fyller på etiketter finns i Utskriftstyper och kapacitet för fack.

HP LaserJet P1000 P1500 Etiketter