Material som kan skada enheten

Material som kan skada enheten


Använd ej material som kan skada enheten.


Använd inte häftat material.

Använd ej OH-film, etiketter, foto- eller glättat papper avsett för inkjet- eller andra lågtemperaturskrivare. Använd endast material som är avsett för HP LaserJet-skrivare.

Använd ej präglat eller bestruket papper som ej klarar fixeringsenhetens temperatur.

Använd inte brevpapper som skapades genom att använda lågtemperatursfärg eller genom en termografiprocess. Förtryckta formulär eller brevpapper måste vara tryckta med färg som klarar fixeringsenhetens temperatur.

Använd ej material som avger skadliga ämnen, smälter, smetar eller missfärgar när det utsätts för fixeringsenhetens temperatur.

Du kan beställa HP LaserJet-förbrukningsmaterial på http://www.hp.com/go/ljsupplies/ (USA) eller på http://www.hp.com/ghp/buyonline.html/ för övriga länder/regioner.

HP LaserJet P1000 P1500 Material som kan skada enheten