Förvrängd, felaktig eller ofullständig text

Förvrängd, felaktig eller ofullständig textFel skrivardrivrutin kan ha installerats när programvaran installerades. Kontrollera så att rätt skrivardrivrutin har valts i skrivarens Egenskaper.

Om en viss fil skriver ut förvrängd text kan det vara problem med filen. Om ett visst program skriver ut förvrängd text kan det vara problem med programmet. Kontrollera att rätt skrivardrivrutin har valts.

Det kan vara fel på programmet. Försök skriva ut med ett annat program.

USB-kabeln kan sitta löst eller vara trasig.

Ta loss kabeln i bägge ändar och sätt tillbaka den igen.

Försök skriva ut ett dokument som du vet fungerar.

Anslut om möjligt kabeln och enheten till en annan dator och skriv ut ett dokument som du vet fungerar.

Pröva med att använda en ny USB 2.0-kabel som är 3 m eller kortare.

Stäng av enheten och datorn. Ta ut USB-kabeln och kontrollera att ingen av kabeländarna är skadade. Anslut kabeln igen och se till att kontakterna sitter i ordentligt. Kontrollera att enheten är direktansluten till datorn. Ta bort eventuella omkopplingsdosor, bandenheter för säkerhetskopiering, säkerhetsnycklar eller andra enheter som är anslutna mellan USB-porten på datorn och enheten. De här enheterna kan ibland störa kommunikationen mellan datorn och enheten. Starta om enheten och datorn.
HP LaserJet P1000 P1500 Förvrängd, felaktig eller ofullständig text