Återkommande vertikala defekter

Återkommande vertikala defekter


HP LaserJet P1000 P1500 dl vert reps Återkommande vertikala defekter

Tonerkassetten kanske är skadad. Om felet återkommer på samma ställe på varje sida måste du sätta i en ny HP-tonerkassett. Mer information finns i Byta ut tonerkassetten.

Toner kan ha fastnat på komponenter i skrivaren. Om defekterna uppträder på baksidan kommer problemet troligen att försvinna efter några sidor.

Se till att rätt materialtyp valts i skrivardrivrutinen.
HP LaserJet P1000 P1500 Återkommande vertikala defekter