Felaktiga tecken

Felaktiga tecken


HP LaserJet P1000 P1500 dl misform Felaktiga tecken

Om tecknen inte formas ordentligt utan får ett ihåligt utseende kan det bero på att materialet är för blankt. Försök med ett annat material. Mer information finns i Papper och annat material som stöds.

Om tecknen inte formas ordentligt utan går i vågor kan enheten behöva service. Skriv ut en konfigurationssida. Om tecknen inte formas ordentligt bör du kontakta en auktoriserad HP-återförsäljare eller servicerepresentant. Mer information finns i Kontakta HP:s support.
HP LaserJet P1000 P1500 Felaktiga tecken