Grå bakgrund

Grå bakgrund


HP LaserJet P1000 P1500 dl gray Grå bakgrund

Kontrollera att luckan till fack 1 sitter ordentligt.

Minska inställningen för utskriftstätheten genom den inbyggda webbservern. Detta minskar bakgrundsskuggningen.

Byt till ett lättare material.

Kontrollera miljön runt enheten. Mycket torra förhållanden (låg luftfuktighet) kan öka bakgrundsskuggningen.

Sätt i en ny tonerkassett från HP. Mer information finns i Byta ut tonerkassetten.
HP LaserJet P1000 P1500 Grå bakgrund