Skrynklor eller veck

Skrynklor eller veck


HP LaserJet P1000 P1500 dl crease Skrynklor eller veck

Kontrollera att papperet har placerats på rätt sätt. Mer information finns i Papper och annat material som stöds.

Kontrollera materialets typ och kvalitet.

Vänd materialbunten i facket. Försök också med att vända materialet 180° i inmatningsfacket.

För kuvert kan detta bero på luftfickor inuti kuverten. Ta bort kuvertet, släta ut det och försök skriva ut igen.
HP LaserJet P1000 P1500 Skrynklor eller veck