Tonern smetar

Tonern smetar


HP LaserJet P1000 P1500 dl smear Tonern smetar

Om det sitter toner på materialets framkant kan det bero på att pappersledarna är smutsiga. Torka av pappersledarna med en torr, luddfri trasa

Kontrollera materialets typ och kvalitet.

Försök att installera en ny tonerkassett från HP. Mer information finns i Byta ut tonerkassetten.

Fixeringstemperaturen kan vara för låg. Se till att rätt materialtyp valts i skrivardrivrutinen.
HP LaserJet P1000 P1500 Tonern smetar