Statuslampmönster

Statuslampmönster


HP LaserJet P1000 P1500 control panel7 Statuslampmönster

Förklaring till lamporna
HP LaserJet P1000 P1500 dl light off Statuslampmönster
Symbol för ”släckt lampa”
HP LaserJet P1000 P1500 dl light on Statuslampmönster
Symbol för ”tänd lampa”
HP LaserJet P1000 P1500 dl light blinking Statuslampmönster
Symbol för ”blinkande lampa”


Lampmeddelanden på kontrollpanelen
Lampstatus för HP LaserJet P1000-serien
Lampstatus för HP LaserJet P1500-serien
Enhetens status
Åtgärd
HP LaserJet P1000 P1500 ready1 Statuslampmönster
HP LaserJet P1000 P1500 ready2 Statuslampmönster
Redo
Enheten är klar och utan jobbaktivitet.
Om du vill skriva ut en konfigurationssida trycker du på och släpper Start-knappen (endast HP LaserJet P1500-nätverksmodeller).
HP LaserJet P1000 P1500 processing1 Statuslampmönster
HP LaserJet P1000 P1500 processing2 Statuslampmönster
Bearbeta data
Enheten bearbetar eller tar emot data.
Du avbryter den pågående utskriften genom att trycka på Avbryt-knappen (endast HP LaserJet P1006/P1009/P1500-serien).
HP LaserJet P1000 P1500 continual error1 Statuslampmönster
HP LaserJet P1000 P1500 continual error2 Statuslampmönster
Manuell matning eller Godartat fel
Detta läge inträffar i följande fall:

Manuell matning

Allmänt godartat fel
Du återställer från felet och skriver ut tillgänglig data genom att trycka på Start-knappen (endast HP LaserJet P1500-serien).
Om återställningen lyckas fortsätter enheten i läget för databearbetning och slutför utskriften.
Om återställningen inte lyckas fortsätter enheten till läget för godartat fel. Försök att ta bort material från inmatningsfacket och omväxlande slå på enhetens ström.
HP LaserJet P1000 P1500 jam1 Statuslampmönster
HP LaserJet P1000 P1500 jam2 Statuslampmönster
Åtgärda
HP LaserJet P1000-serien:

Luckan till tonerkassetten är öppen

Papperstrassel

Ingen tonerkassett är installerad

Papperet slut
HP LaserJet P1500-serien:

Luckan till tonerkassetten är öppen

Papperstrassel

Papperet slut
Stäng tonerkassettluckan, ta bort papperstrassel, installera tonerkassetten eller fyll på papper.
HP LaserJet P1000 P1500 fatal1 Statuslampmönster
HP LaserJet P1000 P1500 fatal2 Statuslampmönster
Allvarligt fel
Enheten har stött på ett fel som inte kan återställas.

Stäng av enheten och vänta i 10 sekunder och slå sedan på enheten igen.

Om du inte kan lösa problemet, gå till HP:s kundtjänst.
 
HP LaserJet P1000 P1500 toner low2 Statuslampmönster
Låg bläcknivå
Lamporna Start, Redo och Åtgärda fungerar oberoende av lampan Låg bläcknivå (endast HP LaserJet P1500-serien).
Beställ en ny tonerkassett och ha den i beredskap. Mer information finns i Beställa förbrukningsartiklar och tillbehör.
 
HP LaserJet P1000 P1500 toner missing2 Statuslampmönster
Toner saknas
Tonerkassetten har tagits bort från enheten (endast HP LaserJet P1500-serien).
Sätt tillbaka tonerkassetten i enheten.
HP LaserJet P1000 P1500 Statuslampmönster