Anslut enheten till nätverket

Anslut enheten till nätverket


För att ansluta en nätverksutrustad produkt till ditt nätverk behöver du följande:


Fungerande stationärt TCP/IP-nätverk

CAT-5 Ethernet-kabel
För att ansluta enheten till ditt nätverk
1.
Anslut CAT-5 Ethernet-kabeln till en ledig port på Ethernet-hubben eller routern.
2.
Anslut Ethernet-kabeln till Ethernet-porten på enhetens baksida.

HP LaserJet P1000 P1500 cable network Anslut enheten till nätverket

3.
Kontrollera att någon av nätverkslamporna (10 eller 100) lyser på nätverksporten på enhetens baksida.
4.
Skriv ut en konfigurationssida: När enheten är i läget Redo trycker du på Start
HP LaserJet P1000 P1500 note Anslut enheten till nätverket OBS!

Se Felsökning av nätverksinstallation om hur man löser kommunikationsproblem med nätverket.

HP LaserJet P1000 P1500 Anslut enheten till nätverket