Installera Macintosh-skrivardrivrutiner

Installera Macintosh-skrivardrivrutiner


I detta avsnitt förklaras hur du installerar utskriftssystemprogramvaran för Macintosh OS X V10.2.8, V10.3.9 och V10.4.3.

1.
Sätt in cd-skivan till programvaran i datorns cd-rom-enhet och kör installationsprogrammet.
2.
Dubbelklicka på cd-symbolen på skrivbordet.
3.
Dubbelklicka på Installeraren.
4.
Följ instruktionerna på datorskärmen.
5.
Skriv ut en testsida eller en sida från vilket program som helst för att kontrollera att programvaran har blivit korrekt installerad.

Om installationen inte lyckats installerar du om programvaran. Om detta misslyckas, finns information i avsnittet om kända problem och problemlösningar i Installationsanvisningarna. Installationsanvisningarna finns på programvarans cd eller på webbplatsen för support (webbadressen finns på HP:s kundtjänst).

HP LaserJet P1000 P1500 Installera Macintosh-skrivardrivrutiner