Skrivarinställningar (drivrutin)

Skrivarinställningar (drivrutin)


Skrivarinställningar styr enheten. Du kan ändra standardinställningarna, t.ex. pappersstorlek och typ, utskrift av flera sidor på ett enda ark (N antal sidor), upplösning och vattenstämplar. Du kan få åtkomst till skrivarinställningarna på följande sätt:


Via programvaran du använder för att skriva ut. Detta ändrar bara inställningarna för det aktuella programmet.

Via Windows-operativsystemet. Detta ändrar standardinställningarna för alla kommande utskrifter.
HP LaserJet P1000 P1500 note Skrivarinställningar (drivrutin) OBS!

Eftersom många program använder olika metoder för att komma åt skrivaregenskaperna beskrivs i följande avsnitt de vanligaste metoderna som används i Windows 98 SE, Me, 2000 och Windows XP.

HP LaserJet P1000 P1500 Skrivarinställningar (drivrutin)