Avbryta en utskrift

Avbryta en utskrift


Du kan avbryta en utskrift från ett program eller en utskriftskö.

Om du vill stoppa enheten omedelbart tar du bort kvarvarande papper från enheten. När enheten stannat använder du ett av nedanstående alternativ.


Enhetens kontrollpanel (endast HP LaserJet P1006/P1009/P1500-serien): Tryck på Avbryt.

Program: Normalt sett visas en dialogruta en kort stund på skärmen där du kan avbryta utskriften.

Utskriftskö i Windows: Om en utskrift väntar i en utskriftskö (i datorns minne) eller i utskriftshanteraren, kan du ta bort utskriften här. Klicka på Start, Inställningar och Skrivare eller Skrivare och fax. Dubbelklicka på skrivarikonen för att öppna fönstret, välj utskrift och klicka på Ta bort eller Avbryt.

Om statuslamporna på kontrollpanelen fortsätter att blinka efter det att du har avbrutit en utskrift sänder datorn fortfarande utskriften till enheten. Antingen tar du bort jobbet från utskriftskön eller så väntar du tills datorn slutat sända information. Enheten återvänder då till läget Redo.

HP LaserJet P1000 P1500 Avbryta en utskrift