Skriva ut häften

Skriva ut häften


Du kan skriva ut häften på Letter- eller A4-papper.

1.
Fyll på papperet i huvudinmatningsfacket.
2.
Öppna Egenskaperna för skrivaren(eller Utskriftsinställningarna i Windows 2000 och XP).
3.
På fliken Efterbehandling väljer du Skriv ut på båda sidor (manuellt). Välj lämpligt bindningsalternativ och klicka på OK. Skriv ut dokumentet.
HP LaserJet P1000 P1500 note Skriva ut häften OBS!

Alla skrivarfunktioner är inte tillgängliga via alla drivrutiner eller operativsystem. Se skrivaregenskapernas (drivrutinens) onlinehjälp för information om vilka funktioner som är tillgängliga för den drivrutinen.

HP LaserJet P1000 P1500 manual duplexing1a Skriva ut häften

4.
När första sidan har skrivits ut tar du bort pappershögen från utmatningsfacket, utan att ändra orienteringen. Ta inte bort tomma ark. Behåll samma orientering och sätt in pappershögen i prioritetsinmatningsfacket eller huvudfacket med utskriftssidan nedåt.

HP LaserJet P1000 P1500 manual duplexing1 Skriva ut häften

5.
Skriv ut sida två.
6.
Vik och häfta ihop sidorna.

HP LaserJet P1000 P1500 fold and staple Skriva ut häften

HP LaserJet P1000 P1500 Skriva ut häften