Varumärkes- och copyrightinformation

Varumärkes- och copyrightinformation


Copyright och licens

© 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Det är förbjudet att reproducera, ändra eller översätta den här handboken utan föregående skriftligt medgivande, förutom i den utsträckning som upphovsrättslagen tillåter.

Den här informationen kan ändras utan föregående meddelande.

De enda garantierna för HP-produkterna och -tjänsterna fastställs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument ska tolkas som att det utgör en ytterligare garanti. HP kan inte hållas ansvarigt för tekniska fel, korrekturfel eller utelämnanden i dokumentet.

Artikelnummer: CB410-91014

Edition 1, 12/2007

Varumärken

Microsoft®, Windows® och Windows NT® är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

PostScript® är ett registrerat varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated.

HP LaserJet P1000 P1500 Varumärkes- och copyrightinformation